BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
FLM 100Proje Önerisi I6
FLM 102Sinema Tarihi4
FLM 104Senaryo Yazımı I6
FLM 106Yeni Medya Teknolojileri4
FLM 108Sinematografi I6
FLM 110Ses Kaydı I4

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
FLM 101Yönetmelik I6
FLM 103Kurgu Kuramı (Kurgu Sanatı)4
FLM 105Senaryo Denetimi6
FLM 107Kurgu I4
FLM 109Sinematografi II6
FLM 111Ses Kaydı ve Tasarımı I4

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
FLM 200Proje Önerisi II6
FLM 202Yapımcılık4
FLM 204Senaryo Yazımı II6
FLM 206Yönetmelik II4
FLM 208Sinematografi III6
Seçmeli4

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
FLM 201Proje6
FLM 203Prodüksiyon Yönetimi4
FLM 205Ses Kaydı ve Tasarımı II6
FLM 207Kurgu II4
FLM 209Kariyer ve Portfolyo Geliştirme6
Seçmeli

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
FLM 310Radyo-Tv'ye Giriş6
FLM 312İleri Post Prodüksiyon I4
FLM 314Radyo-Tv Program Yapımı6
FLM 316İleri Senaryo Yazımı ve Oyuncu Seçimi6
FLM 318Sanat Yönetmenliği I4
Seçmeli

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
FLM 311Storyboard4
FLM 313Film Türleri6
FLM 315Göstergebilim4
FLM 317Sanat Yönetmenliği II6
FLM 319İleri Post Prodüksiyon II6
Seçmeli

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
FLM 410Tv Program Yapımı8
FLM 412Belgesel Yapımı6
FLM 414Yönetmenlik III4
Seçmeli
Seçmeli

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
FLM 411Portfolyo Sunumu6
FLM 413Final Projeleri10
Seçmeli
Seçmeli
Ders İçerikleri

FLM 100 Proje Önerisi I (6 Kredi)
Konu saptaması, senaryo konusu bulma ve geliştirme, karakter betimleme, senaryoda konumlandırma, synopsis, tretman yazımı gibi konular üzerine yoğunlaşacak olan ders boyunca öğrenciler, yukarıda belirtilen konularda bilgi sahibi olacak ve bunları ileriki projelerde nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Bu ders, gerek dönem içerisinde, gerekse diğer dönemlerde var olan derslerle bağlantılı olup, bağımsız film yapımı ve prodüksüyon konularında öğrencilerin karşılaşacağı konular/sorunlar üzerine önemli bir katkı koymayı amaçlamaktadır.

FLM 102 Sinema Tarihi (4 Kredi)
Ders kapsamı boyunca, öğrenciler sinemanın nasıl doğduğunu, ne gibi unsurları içerdiğini sosyal, estetik ve film dili hakkında bilgi sahibi olarak öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca, sinema tarihi boyunca teknolojik gelişmeler ile birlikte sinema tarihine önemli katkılar sağlayan yönetmenler ve yapıtları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Dünyanın değişik bölgelerinden gösterilecek örnekler sayesinde, öğrecniler bahsi geçen konuları birlikte tartışma imkanı yakalayacaklardır.

FLM 104 Senaryo Yazımı I (6 Kredi)
Ders boyunca senaryo yazım sanatının temelleri tanıtılacak olup, öğrencilere dönem projesinin olarak geliştirecekleri dramatic öyküleme tekniklerinin nasıl geliştirileceği aktarılacaktır. Böylece, öğrecniler bir senaryoyu oluşturan etmenleri öğrenme fırsatına sahip olacaklardır. Plot oluşturma, diyalog yazımı, anlatı yapısı, biçimlendirme, film türleri ve temalar, dönem boyunca görülecek konuların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Öğrenciler birbirlerinin projelerini sınıf içerisinde okuyup, beraber değerlendirmek suretiyle, senaryo yazımının unsurlarını tatbit etme imkanını sahip olacaklardır.

FLM 106 Yeni Medya Teknolojileri (4 Kredi)
En son dijital teknolojilerin tanıtıldığı ders boyunca, öğrenciler günümüzde sinema endüstrisinde kullanılan aygıtlar ve programlar hakkında bilgilendirilecektir.

FLM 108 Sinematografi I (6 Kredi)
Pratik ağırlıklı bir ders olan sinematografi dersi kapsamında, öğrenciler en son teknolojik dijital ekipmanları kullanarak, görsel anlatı teknikleri ile çekim ve ışıl teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Sınıf çalışmaları boyunca öğrenciler değişik sahnelerde ışık ve ışığın kullanımının filmin anlamını nasıl değiştirebileceğini tatbik etme şansını yakalayacaklardır. Ayrıca, ders boyunca öğrenciler görüntü yönetmeninin görevi ve sinema dünyasında filmden dijitale geçiş ve böylece meslekteki değişim hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

FLM 110 Ses Kaydı I (4 Kredi)
Dersin temel amacı öğrencileri ses kavramı ve sesin film için ne kadar önemli olduğunu aktarmaktır. Film yapımına işitsel ve post prodüksiyon ile ses tasarımı konularının ne kadar önemli olduğunun aktarılacağı derste öğrenciler ses prodüksiyon kuram ve tekniklerini uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Böylece öğrenciler sinema endüstrisinin içinde bulunduğu durumu, getirdiği faydaları kendi film projelerini geliştirerek uygulama şansına sahip olacaklardır.

FLM 101 Yönetmenlik I (6 Kredi)
Yönetmenliğin ne olduğunun tanıtılacağı ders boyunca yazılı metinlerin ekrana ne gibi, nasıl yansıtılması gerektiği aktarılırken, yönetmenin ayrıca senaryo metnini analiz edip, oyunculara nasıl aktarması gerektiği üzerinde durulacaktır. Öğrenciler ayrıca oyunculara rollerine gore nasıl ses testi yapılması gerektiğininin yöntemlerini de öğreneceklerdir. Ayrıca, en iyi performansın hangi oyuncu ile nasıl sağlanabileceğini öğrenerek, film ekibi ile sağlıklı bir iletişimin nasıl kurulması gerektiğinin yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

FLM 103 Kurgu Kuramı (Kurgu Sanatı) (6 Kredi)
Kurgulanmış yapıtları izlemeyerek ve sonrasında lab aktiviteleri sayesinde, kurgu kuramı, kurgu sanatının nasıl yapıldığının öğretileceği ders kapsamında, film kurgusunun tarihsel gelişimi aktarılacaktır. Değişik kurgu tekniklerinin öğretileceği uygulamalar ile, ses ve müziği kullanma, ritim, kesme ile kurgunun temel felsefesi öğrencilere gösterilecektir. Öğrenciler ayrıca, değişik kurgu yöntemlerini eleştirme ve yaratıcı kurgu tekniklerinin nasıl kullanılacağı becerisine sahip olarak, film projelerinde bunları uygulayacaklardır.

FLM 105 Senaryo Denetimi (6 Kredi)
Senaryo yazımı konusunda gerekli bilgilerin verileceği dersin amacı, kariyerini senaryo editor olarak devam etmek isteyen öğrencilere konu ile ilgili gerekli donanımı sağlamaktır. Sınıf içi alıştırmalar ve görseller sayesinde, öğrenciler senaryo editörünün sahip olması gereken teknikleri öğrenme fırsatı yakalayacak olup, yönetmen ile birlikte nasıl çalışması gerektiğini öğreneceklerdir. Ders boyunca gösterilecek konulardan bazıları: senaryo hazırlama ve analiz etme, senaryo format hazırlama ve inceleme, sahne donanımının nasıl sağlanacağı, oyuncular için diyalog yazımı.

FLM 107 Kurgu I (4 Kredi)
Dersin temel amacı, kurgu sanatını uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir. Öğrencilere günümüzde kurgu yaparken kullanılan yazılımları ve bunları nasıl daha etkin bir şekilde kullanabiliecekleri aktarılacaktır. Böylece, kısa filmden uzun metrajlı filmlere, videokliplerden  belgesel filmlere kurgu sanatının ne gibi değişiklikler içerdiği sınıf içi ve uygulamalı projeler ile sürdürülecektir.

FLM 109 Sinematografi II (6 Kredi)
En son dijital kamera ekipmanları ile yürütülecek derste, öğrencilerin ekipmanların nasıl çalıştığı ve bunları nasıl kullanacakları uygulamalı olarak gösterilecektir.

FLM 111 Ses Kaydı ve Tasarımı I (4 Kredi)
Film, video ve televizyon için ses kurgusu ve tasarımının post prodüksiyonda nasıl yapıldığı gösterilecektir. Ses çatallanmaları, seste tutarlılık, mixing, mastering ve bunları yapabilmek için gerekli program bilgilerinin aktarılacağı ders ile öğrenciler değişik programlar ve platformlardan farklı projeleri nasıl kullanabiliecekleri becerisini kazanacaklardır.

FLM 200 Proje Önerisi II (6 Kredi)
Proje Önerisi dersi öğrencilere dijitak film projeleri için yönlendirme ve gerbildirim verilmesi amacı güden bir derstir. Başka bir deyişle, dersin amacı, öğrencileri yapacakları dijital film projesine hazırlamak, projeler üzerine yapılacak tartışmalar ile öğrencileri proejelerine hazırlamaktır.

FLM 202 Yapım (4 Kredi)
Film yapımcılığının esaslarının anlatıldığı ders boyunca, film yapımcısının görev ve sorumlulukları anlatılarak, başlangıcından filmin tamamlanmasına kadarki safhalar öğrencilere aktarılacaktır.

FLM 204 Senaryo Yazımı II (6 Kredi)
Senaryo yazımının temel prensiplerinin aktarılacağı derste, anlatı yapısı, karakter oluşturma, diyalog yazımı, tür ve tema oluşturma gibi konular işlenecektir. Dersin amacı, senaryo yazımını öğrencilere sadece anlatmak değil, aynı zamanda senaryo yazmayı bir sanat olarak görmelerini sağlamaktır. Öğrenciler senaryo yazma ve yazacakları kısa film senaryosu üzerinde çalışarak, uygulama yapma imkanına da sahip olacaktır. Ders ayrıca, sınıf içi tartışmalar sayesinde, yazılan senaryoları karakter, diyalog, tema gibi konular üzerinden eleşrirerek bunları diğer çalışmalar ile kıyaslayarak, kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır.

FLM 206 Yönetmenlik II (4 Kredi)
İleri yönetmenlik dersi olan bu derste, öğrencilere temel olarak etkin bir şekilde film yönetmenin esasları ve bunları nasıl sağlayabilecekleri öğretilecektir. Yönetmenliğin teknik kısmından çok, izleyicilerin beklentilerinin nasıl karşılanabileceğine dair pif noktaları aktarılacaktır.

FLM 208 Sinematografi III (6 Kredi)
Işık ve kamera açılarının estetik açıdan nasıl kullanılacağının pratiğinin yapılacağı ders boyunca öğrenciler, kendi projeleri üzerine yoğunlaşarak, kamera kullanırken ışık ve kompozisyonun nasıl olduğunu ileri derece çalışmalar ile pekiştirme imkanına sahip olacaktır.

FLM 201 Proje (6 Kredi)
Proje dersi öğrencilere dijitak film projeleri için yönlendirme ve gerbildirim verilmesi amacı güden bir derstir. Başka bir deyişle, dersim amacı, öğrencileri yapacakları dijital film projesine hazırlamak, projeler üzerine yapılacak tartışmalar ile öğrencileri projelerine hazırlamaktır.

FLM 203  Prodüksiyon Yönetimi (6 Kredi)
Bir filmin bütçesinin nasıl oluşturulduğu ve yapılandırıldığının anlatıldığı derste, öğrenciler kendi filmleri için kendi bütçelerini oluşturacak olup, böylece prodüksiyon yönetimini bizzat uygulama şansını yakalayacaklardır.

FLM 205 Ses Kaydı & Tasarımı II (4 Kredi)
İleri derecede bir ders olan bu derste, ses kurgusunun en son teknolojik yazılımlarla nasıl yapıldığı öğretilecektir. Derste anlatım, alıştırmalar ve uygulamalar sayesinde, her öğrenci post prodüksiyon işlemlerini daha iyi kavrayacak ve kurgu tekniklerini tartışma imkanı bulacaktır.

FLM 207 Kurgu II (4 Kredi)
Derste, kurgu yazılımlarının nasıl kullanılacağı öğretilecektir. Her ne kadar görsel kurgu vurgulanacak olsa da, ses kurgusu da ayrıca tartışılacaktır. Derste anlatım, alıştırmalar ve uygulamalar sayesinde, her öğrenci post prodüksiyon işlemlerini daha iyi kavrayacak ve kurgu tekniklerini tartışma imkanı bulacaktır.

FLM 209 Kariyer & Portfolyo Geliştirme (6 Kredi)
Mezun olduktan sonra film yapımı alanında neler yapılabileceği üzerine odaklanacak olan ders boyunca, portfolyo oluşturma ve iş başvuru yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında pratik bilgiler verilecektir.

FLM 310 Radyo-TV’ye Giriş (6 Kredi)
Radyo-TV’nin nasıl bir mecra oldukları, özellikleri ve temel kavramlarının ne(ler) olduğunun anlatıldığı ders boyunca, gerek radyo, gerekse televizyonun insanlar üzerinde bıraktıkları etkiler tartışılarak, günümüzde radyo ve televizyonun içinde bulunduğu durum tartışılacaktır.

FLM 312 Stüdyo Haberciliği (4 Kredi)
Stüdyo içerisinde haberciliğin nasıl olduğunun anlatılacağı ders kapsamında, stüdyo yapımlarındaki programlarda bulunan unsurlar ve bunların günümüz koşullarında nasıl bir şekilde idare edildiğini öğrencilere aktaracaktır.

FLM 314 Radyo-TV Tarihi (6 Kredi)
Ders boyunca, gerek teknik, gerekse kültürel olarak hayatlarımızda önemli bir yer tutan radyo ve televizyonun nasıl doğup geliştiğinin anlatılacaktır

FLM 316 İleri Senaryo Yazımı ve Oyuncu Seçimi (6 Kredi)
İleri derece senaryo yazımı dersi, senaryo yazımı hakkında temel bilgi sahibi olan öğrencilere, sadece sinema alanında değil, aynı zamanda televizyon, televizyon dizisi gibi diğer alanlarda yazılan senaryolar arasında bulunan farklılıkları aktaracaktır. Bunun yanında, senaryo ve oyuncu seçimi arasındaki öneme vurgu yaparak, yazılan senaryo ve seçilecek oyuncu arasındaki uyumun nasıl sağlanacağı gösterilecektir.

FLM  318 Film Türleri (4 Kredi)
Bu derste film türlerine ilişkin kavramsal çerçeve çizilmekte, tür sinemasının ortaya çıkışı ve gelişimi, farklı türler aracılığıyla ele alınmaktadır

FLM 311 Storyboard (4 Kredi)
Storyboard: Kelime anlamı ile görsel senaryo taslağı. Ders boyunca, öğrencilere yazmış oldukları senaryoyu nasıl görselleştirebilecekleri ve bunun temel teknikleri anlatılacaktır.

FLM 313 Radyo Program Yapımı (6 Kredi)
Bu derste, radyoda program yapım teknikleri, yapım aşamaları ve bu aşamalarda dikkat edilmesi gereken kurallar bütünü ve program türleri ve yayın ilkelerinin ayrıntılarıyla açıklanması üzerinde durulmaktadır.

FLM 315 Göstergebilim ( 4 Kredi)
Göstergebilim objelerin gündelik hayatlarımızda ne gibi anlamlara tekabül ettiğini araştırmaktadır. Dersin amacı, göstergebilimin temel ilkeleri hakkında bilgi vererek, görsel dil ve görsel dilin film, televizyon alanlarında nasıl kullanılabileceğini öğrencilerin anlamasını sağlamaktır.

FLM 317 Sanat Yönetmenliği (6 Kredi)
Sanat yönetmenliği dersi öğrencileri yaratıcı projelere hazırlarken, grafik reklam kampanyaları ve diğer yaratıcı stratejilerin geliştirilmesi yöntemleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

FLM 319 TV Program Yazımı (6 Kredi)
TV metin yazımının esaslarının aktarılacağı derste, film ve TV metinleri arasındaki farklılıklar ortaya konularak, dönem sonunda öğrencilere kendi TV metinlerini ortaya koyma fırsatı tanımak suretiyle, pratik yapmaları sağlanacaktır.

FLM 410 TV Program Yapımı (8 Kredi)
Televizyon stüdyolarında program yapımı üzerine odaklanacak olan ders boyunca öğrenciler, stüdyoda kamera kullanımı, ışık, resim seçimi, KJ operatörü ve diğer stüdyo ekipmanları uygulamalı olarak görecektir.

FLM 412 Belgesel Yapımı (6 Kredi)
Derste, belgesel film tarihi ve günümüzde televizyon belgeselciliğine varışı anlatılır, görsel örnekler derste analiz edilir. Belgesel filme ilişkin temel yapım aşamaları uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilere gruplar halinde belgesel film çekimi ve kurgusu yaptırılır.

FLM 414 Film Eleştirileri (4 Kredi)
Bu derste, filmlerde görünenin ötesinin daha iyi anlaşılabilmesi için analitik bir yaklaşım geliştirilmekte, eleştirel ve öteki kuramlara dayanarak, filmlerin içerik çözümlemeleri yapılmaktadır.

FLM 411 Portfolio Sunumu (6 Kredi)
Öğrencileri mezuniyet sonrası radyo-TV ve sinema endüstrisine hazırlamak amacı güden derste, portfolyonun nasıl hazırlanıp sunulduğu anlatılacaktır.

FLM 413 Final Projeleri (10 Kredi)
Her öğrencinin mezuniyet projesini jüri önünde sunup, savunacağı bir ders olan “Final Projeleri” dersi, öğrencilere yapmış oldukların projeleri açıklama ve jüri önünde savunma fırsatı yaratmasıyla, öğrencileri sektöre doğrudan hazırlayan bir ders olmaktadır.