İletişim Araştırmaları Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Misyon
Ulusal ve uluslararası alanda medya ve iletişim konusunda söz sahibi, dünya standartlarında kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, radyo ve televizyon yayıncılığı ile birlikte dijital ortamda bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin, verimli kullanabilen, görsel iletişim tasarımları uygulayarak reklamcılıkta farklılık ve farkındalığı artıracak girişimlerde bulunan ve bunu topluma aktarabilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Merkezin Hedefleri
Ulusal ve uluslararası alanda medya ve iletişim konusunda söz sahibi, dünya standartlarında kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, radyo ve televizyon yayıncılığı ile birlikte dijital ortamda bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin, verimli kullanabilen, görsel iletişim tasarımları uygulayarak reklamcılıkta farklılık ve farkındalığı artıracak girişimlerde bulunan ve bunu topluma aktarabilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Ulusal ve uluslararası alanda medya ve iletişim konusunda söz sahibi, dünya standartlarında kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, radyo ve televizyon yayıncılığı ile birlikte dijital ortamda bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin, verimli kullanabilen, görsel iletişim tasarımları uygulayarak reklamcılıkta farklılık ve farkındalığı artıracak girişimlerde bulunan ve bunu topluma aktarabilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Ulusal ve uluslararası alanda medya ve iletişim konusunda söz sahibi, dünya standartlarında kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, radyo ve televizyon yayıncılığı ile birlikte dijital ortamda bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin, verimli kullanabilen, görsel iletişim tasarımları uygulayarak reklamcılıkta farklılık ve farkındalığı artıracak girişimlerde bulunan ve bunu topluma aktarabilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

Merkezin Ana Faaliyetleri
Merkez  kitle iletişim araçlarının tamamını kapsayacak bir araştırma alanı belirlemiştir. Yazılı basından, görsel medya ve uygulamalar, sinema, radyo yayıncılığı, yeni iletişim araçları ve toplumsal öneme haiz birçok sözlü tarih konusu merkezin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır. Bu amaçlara yönelik her türlü bilimsel araştırma, panel, sempozyum, çalıştay  vb bilimsel etkinlikler düzenlemek araştırma sonuçlarını ve raporlarını iletişim dünyası ve diğer disiplinler ile işbirliği amacına yönelik paylaşmak merkezin faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Merkezin Ana Çalışma Alanları
Radyo, televizyon, yazılı basın ve görsel basın, görsel tasarım ve digital uygulamalar, sinema ve bu yöndeki sanat uygulamaları, reklamcılık, halkla ilişkiler ve uygulamaları, toplumsal belleğe ilişkin araştırma konuları, yeni medya gibi birçok temel çalışma alanı merkezin çalışma odağında yer almaktadır.

İletişim
fevzi.kasap@neu.edu.tr
ozen.catal@neu.edu.tr

Merkez Tarafından Yürütülen Bilimsel Çalışmalar ve Projeler
Konferans, sempozyum, çalıştay ve sergiler ile sözlü tarih çalışmaları. Belgesel film çalışmaları ile ilgili atölye çalışmaları.