Akademik

Kuruluş

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1997 yılında başlayan İletişim Fakültesi kompleksi, beş katlı bir form üzerinde 7000 metrekarelik kapalı alandan oluşmaktadır.

4 adet 80 ve buna ilave olarak 3 adet 50 kişilik derslik, 1 adet 80 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 25 kişi kapasiteli Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi, 1 Fotoğraf laboratuvarı, 200 kişilik çok amaçlı planlanmış, ana rejiye bağlı TV stüdyosu ve arşivi yanı sıra, televizyon yayını için yapım ve yönetim imkânlarıyla donanmış 2 tam kapasiteli reji ve profesyonel aydınlatma sistemine sahip yayın stüdyosuyla tam bir iletişim merkezi konumunda, çağın tüm modern olanaklarıyla donatılmış bir eğitim ve uygulama kompleksidir.

Vizyon

Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel vizyonuna uygun olarak; İletişim Fakültesi, bilim ve sanatın sınırlarını genişleten, toplumsal gelişime önderlik eden, geleceğe yön veren, evrensel değerlere sahip, güçlü akademik kadrosuyla her daim gelişimini sürdürmeyi ilke edinmiştir.

Misyon

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin misyonu, toplumsal konulara duyarlı, sorumluluk bilincine sahip, araştıran, sorgulayan mesleki etik değerlere uyan iletişim süreçlerinin tüm boyutlarına vakıf, çağdaş ve demokratik düşünce yapısına sahip, evrensel düzeyde araştırmalar yapabilen bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz:

  • Evrensel hak ve özgürlüklere saygı
  • Akademik özgürlük ve sorumluluk
  • Nitelikli bilim üretimini artıracak araştırmalar kurgulamak, yapmak, yönetmek ve desteklemek
  • Hayat boyu öğrenme
  • Sürdürebilirlik
  • Yaratıcılık
  • Toplumsal sorumluluk
  • Katılımcılık
  • Yerel, yöresel ve küresel