Araştırma
Araştırma

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, Mükemmeliyet Merkezi (Centre of Excellence) altında Aralık 2013’te İletişim Araştırmaları Merkezi iletişim temelindeki birçok konuya / soruna akademik bir bakış kazandırmak, yaptığı yayınlarla bilimsel bir kaynak oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin amaçları şunlardır:

 • Kitle iletişimi alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve merkez aracılığıyla öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak.
 • Üniversitenin sahip olduğu kitle iletişim araçları vasıtasıyla; tüm paydaşları ile işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sanatsal araştırmaları teşvik etmek ve alanla ilgili bilimsel ve sanatsal yayınlar yapmak.
 • Kent kültürüne ve toplumsal gelişime, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fırsatları araştırmak, sunmak.
 • Üniversitenin kurum kültürü, kimliği ve itibar yönetimi çalışmalarına katkı sağlamak.
 • Fakülte bünyesinde sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak. İhtiyaç duyulan konularda bilimsel yaklaşım ve yöntem bilime dayanan inceleme ve araştırmalar yapmak, bilimsel görüş, proje, rapor ve benzeri konuları hazırlamak.
 • Yazılı, görsel ve işitsel yayın faaliyetlerinde bulunmak ve çok amaçlı iletişim kampanyalarını planlamak, yürütmek ve danışmanlık yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
 • Üniversitenin ve merkezin yetkili kurullarınca verilecek, kuruluş amacına uygun diğer görev ve çalışmaları yapmak.
 • İletişim alanında araştırma yapmak isteyen akademisyenlere ve araştırmacılara akademik anlamda her türlü imkanı sağlamak için bir dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak.
 • Yapılan araştırma sonuçlarını kamu yararı gözeterek paylaşıma sunmak.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
 • Çeşitli sektörlerdeki kuruluşların, özellikle iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacına yönelik eğitimlerini gerçekleştirmek.
 • İletişim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
 • Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileriyle oluşturulan geniş yetkin kadrosuyla İletişim Araştırmaları Merkezi’nde özgür bir tartışma ortamı yaratılır, araştırma önerileri geliştirilir ve öneriler değerlendirilir. Çalışmaların gidişatı takip edilerek ortaya çıkan bilimsel rapor uygun ortamlarda paylaşılır.

İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar:
Projeler
Hıfzı Topuz Projesi

Çalışmalar
Belgesel film