Çift Anadal

Çift Anadal Programı Nedir?
Bir lisans programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede istedikleri herhangi bir bölümde, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlayan programa “Çift Anadal Programı” adı veriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları
Sunulan ikinci diploma fırsatı için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekiyor. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift anadal başvurusu için öğrencinin lisans programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 2.30 olması ve lisans programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekiyor. Lisans diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 2.30 olan ancak başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde ise yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranıyor. Çift Anadal başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılabiliyor.

İletişim Fakültesi Çift Anadal Koordinatörleri
Yrd. Doç. Dr. Kamil Kanipek & Yrd. Doç. Dr. Sarvenaz Luckinger

Bölüm Toplam Kredi Kabul Edilen Bölüm
Çizgi Film ve Animasyon (Türkçe) 93 İletişim Fakültesi Tüm Bölümler
Çizgi Film ve Animasyon (Türkçe) 102 Üniversite Tüm Bölümler
Film Yapımı ve Yayıncılık (İngilizce) 196 İletişim Fakültesi Tüm Bölümler
Film Yapımı ve Yayıncılık (İngilizce) 196 Üniversite Tüm Bölümler
Gazetecilik (Türkçe) 75 İletişim Fakültesi Tüm Bölümler
Gazetecilik (Türkçe) 87 Üniversite Tüm Bölümler
Gazetecilik (İngilizce) 93 İletişim Fakültesi Tüm Bölümler
Gazetecilik (İngilizce) 93 Üniversite Tüm Bölümler
Görsel İletişim ve Tasarım (Türkçe) 78 İletişim Fakültesi Tüm Bölümler
Görsel İletişim ve Tasarım (Türkçe) 90 Üniversite Tüm Bölümler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) 87 İletişim Fakültesi Tüm Bölümler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) 105 Üniversite Tüm Bölümler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) 96 İletişim Fakültesi Tüm Bölümler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) 96 Üniversite Tüm Bölümler
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) 75 İletişim Fakültesi Tüm Bölümler
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) 93 Üniversite Tüm Bölümler