Yüksek Lisans ve Doktora Programları

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezli Yüksek Lisans Programı
Doktora Programı

Anabilim Dalı Adı: Medya ve İletişim Çalışmaları

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ayhan Dolunay


Eğitim Dili: Türkçe

Kısa Tanıtım: Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora Programları bağlamında, gerek iletişim ve medya özelinde lisansüstü yetkinliğe sahip adayları alana kazandırmayı; gerekse akademik alanda ülkesi ve toplumuna, evrensel bilim dünyasına katkı sağlayacak akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Değişen paradigmalar çerçevesinde güncellenme ilkesini asıl alan Medya ve İletişim Çalışmaları Programlarına; başta iletişim mezunları olmak üzere, sosyal bilimlerin ve disiplinler arası çalışmaları desteklemek amacı ile bilimin her alanından adaylar başvurabilmektedir.

Bilimsel Hazırlık Dersleri:*
İLF101 İletişime Giriş
İLF108 İletişim Tarihi
İLF202 İletişim Sosyolojisi
İLF217 İletişim Kuramları

* Bilimsel hazırlık dersleri, İletişim ve/veya İletişim temelli lisans programlarından mezun olmamış adaylar için, adayın lisans programlarında almış oldukları ve resmî not dökümleri ile belgeledikleri dersler, Anabilim Dalı tarafından incelenerek tespit edilir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Mezuniyet Gereklilikleri:
TEZSİZ PROGRAM: 10 Ders, Seminer, Bitirme Projesi
TEZLİ PROGRAM: 7 Ders, Seminer, Tez

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Ders Bilgi Paketi

Program Dili: Türkçe

Zorunlu Dersler:
LOD603 – Araştırma Yöntemleri ve Etik

Seçmeli Dersler:
İLF501 – Kültür, Siyaset ve İletişim
İLF502 – Medya ve Hukuk
İLF505 – Medya Kavramı ve Toplum
İLF510 – Küreselleşme ve İletişim
İLF513 – Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
İLF521 – Medya Analizi
İLF522 – Yeni Medya Analizleri
İLF533 – TV Haberciliğinde Etik
İLF535 – Film Analizi
İLF536 – İnsan Hakları ve Yeni Medya
İLF537 – Barış ve İletişim
İLF546 – Kamusal Alan ve Yeni Medya
İLF548 – İletişim ve Tasarım

DOKTORA PROGRAMI
Mezuniyet Gereklilikleri: 7 Ders, Seminer, Yeterlik Sınavı, -3 Tez İzleme Komitesi-, Tez

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Ders Bilgi Paketi

Program Dili: Türkçe

Zorunlu Dersler:
LOD602 – Öğrenme için Eğitim
LOD603 – Araştırma Yöntemleri ve Etik

Seçmeli Dersler:
İLF601 – Kamusal Alan ve Yeni Medya Analizi
İLF602 – Medya ve Hukuk
İLF604 – Çağdaş Kültür ve Sanat Sorunları
İLF606 – Demokrasi, Kültür ve İletişim
İLF609 – Medya, Kültür ve Sanat Çalışmaları
İLF610 – Küreselleşme ve İletişim
İLF611 – Kültürel Çalışmalar
İLF613 – Eleştirel Halkla İlişkiler Yaklaşımları
İLF615 – Dijital Medya ve Hukukî Yaklaşımlar
İLF617 – Dijital Medya, İnsan Hakları ve Etik
İLF621 – Medya Analizi ve Toplum
İLF631 – Örgütsel Davranış
İLF645 – Sinema ve TV’de Eleştirel Yaklaşımlar

2022-2023 Bahar Dönemi Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders Programı