1.Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 101İletişime Giriş3
KHM 102Hukuka Giriş3
CFA 101Hareketli Görüntü Tarihi3
GİT 102Temel Sanat Eğitimi3
TUR101Türk Dili ve Yazım Kuralları I2
İNG 101English I3
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF108İletişim Tarihi3
CFA 102Çizgi Film ve Amimasyon Teknikleri3
GİT101Temel Tasarım3
GİT108Sanatın Temel Kavramları3
TUR102Türk Dili ve Yazım Kuralları II2
İNG 102English II3
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2

İKİNCİ YIL

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 217İletişim Kuramları3
GİT 222İllüstrasyon3
GİT 221Sanata Giriş3
CFA 201Çizgi Film Uygulamaları3
CFA 203Desen I3
CFA 205Öykü Tasarımı3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 202İletişim Sosyolojisi3
GİT203Sanat Tarihi3
CFA 202Bilgisayarda Animasyon Uygulamaları3
CFA 204Desen II3
CFA 206Resimli Taslak Çizimi3
RTS 341Senaryo Yazarlığı3

ÜÇÜNCÜ YIL

Ders KoduDers AdıKredi
CFA 301Çizgi Filmde Sahne Tasarımı3
RTS 241Kurgu I3
CFA 3032B Animasyon I3
CFA 3053B Bilgisar Animasyon I3
CFA 307Fotoğrafçılık ve Tek Kare Canlandırma3
CFA 309Ses Teknikleri I3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
CFA 302Mitoloji3
RTS 245Kurgu II3
CFA 3042B Animasyon II3
CFA 3063B Bilgisar Animasyon II3
CFA 308Ses Teknikleri II3
RTS403Görsel Anlatım3

DÖRDÜNCÜ YIL

Ders KoduDers AdıKredi
CFA 401Çizgi Film Yapımı I3
CFA 403Görsel Efekt3
CFA 405Bilgisayarda 3B Animasyon Üretimi I3
Mesleki Seçmeli3
Mesleki Seçmeli3
Mesleki Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
CFA 402Çizgi Film Yapımı II3
CFA 404Bilgisayarda 3B Animasyon Üretimi II3
CFA 406Bölüm Projesi3
Mesleki Seçmeli3
Mesleki Seçmeli3
Mesleki Seçmeli3
Derslerin Açıklamaları

BİRİNCİ YIL

CFA 101 Çizgi Film Teknikleri I (2-2-3)
Çizgi film tekniklerini tanımlayabilcektir: Çizgi film genel kurallarını tanımlar, sinema bilgisini tanımlar, Çizgi film yapım sürecini tanımlar. Hareket ve zamanlama ilişkisini planlar: hareketi tasarlar, hareketin zamanlamasnı tasarlar ve çizer, hareket zaman ilişkisini tekrar eder. Hareket çalışmalarını test eder: Hareket çalışmasında hareketlerin ve zamanlamının verilen konuya uygunluğunu test eder, zamanlamaya ait sorunları çözer ve düzeltir, kurgular.

CFA 103 Animasyon Desen I(2-2-3)
Çizimlerinde üç boyutlu teknik anlatım yöntemlerini açıklayabilecektir. Yerleştirme ölçü alma, oran-orantı yöntemlerini tanımlar. Işık-gölge aktarım yöntemlerini tanımlar. Renk ve doku aktarım yöntemlerini tanımlar. Çizimlerini, farklı çizim malzemeleri kullanarak aktarabilecektir. Çizimlerini doğru ölçülerde yerleştirir. Çizimlerinde formlar üzerindeki ışık-gölge alanlarını belirler. Çizimlerinin, modelden faydalanarak renk ve doku alanlarını bulur. Ortaya çıkan çizimi uygun şekilde sunabilecektir. Çizimine ve malzemesine uygun tekniği seçer. Çizimini sunar.

CFA 105 Temel Bilgi Teknolojisi(2-2-3)
Bilgisayar donanım ve yazılım kavramlarını açıklayabilecektir. Bilgisayar Donanım parçalarını tanımlar. Farklı donanım parçalarının çalışma prensiplerini açıklar. Yazılım ortamlarını betimler. Farklı bilgisayar yazılımlarını listeler. 2 Ofis yazılımlarını etkin kullanabilecektir. Kelime işleme yazılımını çalıştırır. Yerine getirilmesi istenilen işlemi işlem tablolarını kullanarak hazırlar. Amacına uygun sunular yaratır. Veri tabanı yazılımları ile verilerini kaydeder. Resim çizim programlarını kullanmanın yararlarını açıklar ve verilen görselin türünü belirler. Bilgisayar ağı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. Bilgisayar ağını oluşturan temel öğeleri sıralar. Coğrafi dağılımına ve ağ topolojisine göre ağların türünü belirler. Bilgisayar ağlarında hızın ne anlam ifade ettiğini açıklar. İnternet kullanımını geliştirir ve internetin alt yapısını açıklar. İnternet üzerinde iletişimi sağlayan ortak dile ilişkin temel kavramları tanımlar. İnternete bağlanma türlerini ve internet sunucularını tanımlar. E-posta ,sohbet,dosya transferi kavramlarını tanımlar. İnternet üzerinden bilgiye erişmek için arama motorlarını kullanır. Problem kavramını tanımlayarak bilgisayarla problem çözme yollarını tanımlar. Algoritma ve akış şemasını tanımlar İşletme bilgi sistemlerini ve türlerini tanımlar Bilgi sistemleri analiz ve tasarım aşamalarını sıralar.

İNG 101 İngilizce I (3-0-3)
Akademik ve akademik olmayan ortamlara, akıcı ve doğru bir dil kullanarak kendinden emin ve etkili bir şekilde katılabilecektir. iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.akademik ve akademik olmayan ortamlarda iletişim kurarken farklı kelimeler kullanabilecektir. resmi ve resmi olmayan kelimeler kullanır. farklı konulara yönelik uygun kelimeler kullanır. anahtar sözcükleri saptar. çıkarımlarda bulunur. akademik ve akademik olmayan, ilgi çekici ve bilgilendirici işitsel/görsel kayıtları değerlendirebilecektir. ana fikri saptar. belli bir bilgiyi saptar. akademik ve akademik olmayan metinleri çözümleyebilmek için gerekli olan etkili okuma stratejilerini uygulayabilecektir. uygun okuma stratejilerini kullanarak bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bulur. verilen metin içersindeki dilbilgisi yapılarını tanır. belli bir bilgiyi bulmak için uygun okuma stratejilerini kullanarak okur. akademik ve akademik olmayan metinleri bir bütün olarak eleştirir. sosyal ve akademik ortamlarda düşüncelerini ve fikirlerini etkili ve doğru bir biçimde yazabilecektir. rapor yazar. (Laboratuar, araştırma vb.) eleştiri yazar. ( Film, kitap, makale vb.) yazılı dilde çeşitli kelimeler kullanabilecektir. farklı konularda uygun kelimeler kullanır.

CFA 107 Temel Sanat Eğitimi I (3-6-6)
Nokta-çizgi ile ilgili kavramlar doğrultusunda, nokta ve çizgi uygulamaları yapabilecektir.  Açık-koyu, ışık-gölge ile ilgili kavramları doğru olarak uygulayabilecektir. Tekniğe uygun iki ve üç boyutlu form oluşturabilecektir. Tekniğine uygun renk uygulaması yapabilecektir. Tekniğine uygun doku uygulamaları yapabilecektir. Özgün strüktür ürünler ortaya koyabilecektir.  Perspektif ilkelerini tasarımlarında doğru olarak uygulayabilecektir.

CFA 109 Sanat Kavramları (2-0-2)
Eski çağ filozoflarının sanat felsefesinin kavratılması  Antik çağ filozoflarının sanat poetikalarının kavratılması Sanata eleştirel yaklaşımın algılatılması  Sanatın toplumsal yönünün algılatılması  Tasarımlara alt yapı ve entelektüel birikim oluşturulması ve sanat kültürünün yükseltilmesi için teorik sanat eğitimi bilgilerinin verilmesi

TUR 101 Türk Dili I(2-0-2)
Türkçenin tarihsel gelişimini açıklayabilecektir. Türkçenin tarihsel gelişimini etkileyen faktörleri açıklar. Türkçenin tarihsel dönemlerine ait eserlerden örnekler verir. Türkçenin özelliklerini açıklayabilecektir. Türkçenin ses özelliklerini açıklar ve örneklendirir. Türkçenin yapı özelliklerini açıklar ve örneklendirir. Türkçenin cümle özelliklerini açıklar ve örneklendirir. Okuduğunu anlabileyecek ve değerlendirebilecektir. Değişik metin türlerini okur, değerlendirir.
 

II. YARIYIL

CFA 102  Çizgi Film Teknikleri II (2-2-3)
Film yapım aşamasında çizgi film yapım sürecini planlar  Fikir, senaryo, storyboard tasarlar Fikre ve senaryoya uygun karakter-karakterler tasarlar ve çizer. Senaryoya uygun filminin teknik ve görselini tasarlar. Çizgi film yapım sürecindeki hareketlendirmeleri tasarlar, çizer ve test eder. Senaryoya uygun sahne tasarımı yapar. Senaryoya uygun hareketleri tasarlar ve çizer Hareket ve zamanlama testi yapar. Senaryo aşamasında geliştirdiği fikrini belirlediği teknikle çizgi film olarak gerçekleştirebilecektir. Belirlediği tekniği kullanarak filminin hareketlendirmesini yapar. Kayıt eder ve sunar.

CFA 104  Animasyon Desen II (2-2-3)
Çizimlerinde üç boyutlu teknik anlatım yöntemlerini açıklayabilecektir. Yerleştirme ölçü alma, oran-orantı yöntemlerini tanımlar. Işık-gölge aktarım yöntemlerini tanımlar. Renk ve doku aktarım yöntemlerini tanımlar. Çizimlerini, farklı çizim malzemeleri kullanarak aktarabilecektir. Çizimlerini doğru ölçülerde yerleştirir. Çizimlerinde formlar üzerindeki ışık-gölge alanlarını belirler. Çizimlerinin, modelden faydalanarak renk ve doku alanlarını bulur. Ortaya çıkan çizimi uygun şekilde sunabilecektir. Çizimine ve malzemesine uygun tekniği seçer. Çizimini sunar.

CFA 106 Bilgisayar Destekli Görsel Tasarım (2-2-3)
Kitap tasarımı yapar. Dergi tasarımı yapar.  Katalog tasarımı yapar.  Kurumsal kimlik tasarımı yapar.  Grafik ve mizanpaj programları arasındaki uygulama farklılıklarını bilir.

İNG 102 İngilizce II (3-0-3)
İngilizce II dersinde, ING 101’de kazanılan bilgi ve becerileri geliştirmek ve öğrencilerin mesleki ingilizce gereksinimlerini karşılamak amaçlanmaktadır.

CFA 108 Temel Sanat Eğitimi II (3-6-6)
Nokta-çizgi ile ilgili kavramlar doğrultusunda, nokta ve çizgi uygulamaları yapabilecektir.  Açık-koyu, ışık-gölge ile ilgili kavramları doğru olarak uygulayabilecektir. Tekniğe uygun iki ve üç boyutlu form oluşturabilecektir. Tekniğine uygun renk uygulaması yapabilecektir. Tekniğine uygun doku uygulamaları yapabilecektir. Özgün strüktür ürünler ortaya koyabilecektir.  Perspektif ilkelerini tasarımlarında doğru olarak uygulayabilecektir.

TUR 102 Türk Dili II (2-0-2)
Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümlemeleri üzerine çalışmalar, incelemeler kapsamlı olarak sürdürülmektedir.

III. YARIYIL

CFA 200 Karakter Geliştirme (1-2-2)
Canlandırmaya uygun karakter tasarım yöntemlerini açıklayabilecektir. Yazınsal olarak karakter tasarım yöntemini tanımlar. Çizgisel ön çalışma yöntemini tanımlar. Model sayfası oluşturma yöntemini tanımlar. Öğrenciler karakterlerini, canlandırmaya uygun tasarım yöntemlerini kullanarak tasvir edebilecektir. Karakteri yazınsal olarak belirler. Karakterin taslak çizimlerini yapar. Model sayfasını oluşturur. Ortaya çıkan karakteri uygun şekilde sunabilecektir. Karakterin sunum şeklini belirler. Karakteri sunar.

CFA 202 Çizgi Filme Giriş (2-2-3)
Klasik(cell) canlandırma tekniklerini açıklayabilecektir. Zamanlama ve hız oluşturma yöntemlerini tanımlar. Hareket esnekliği oluşturma yöntemlerini tanımlar. Hareket senkronu oluşturma yöntemlerini tanımlar. Canlandırmalarını, klasik(cell) canlandırma tekniklerini kullanarak,uygulayabilecektir. Canlandırmanın zamanlama ve hız düzenlemesini belirler. Hareket esnekliği uygular. Hareketleri birbirlerine uyumlandırır. Tasarlanan hareketi, klasik(cell) canlandırma yöntemlerine uygun olarak, line-test sistemi içerisinde görselleştirebilecektir. Orijinal animasyon yapabilecek Canlandırmasını sunar.

CFA 204 Senaryo Yazımı I (2-1-3)
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Senaryo yazımının esaslarını ve başlıca aşamalarını belirleyebilecektir. Uzun metraj senaryo yazarlığı becerileri edineceklerdir Senaryo yazımının karakter oluşturma, diyalog yazımı ve uyarlama gibi unsurlarına ilişkin uygulamalı beceriler edineceklerdir Senaryo yazımının başka dallarına ait beceriler geliştirebileceklerdir. Bir filmi senaryosuna ve dramatik yapısına göre değerlendirebileceklerdir. Farklı film endüstri, tür ve yaklaşımlarına ait senaryolar arasındaki farkları tartışabileceklerdir.

CFA 206 Elektronik Görüntü I (4-3-6)
Üç boyutlu karakter modelleme yöntemlerini açıklayabilecektir. Modelleme araçlarını tanımlar. Modelleme yöntemini açıklar. Modelleme yöntemlerine uygun karakter tasarlayabilecektir. Animasyona yönelik karakteri kağıt üzerinde tasarlar. Bu karaktere uygun modelleme yöntemini belirler. Karakteri modeller. Modellenen karakter bilgisayar ortamında sunabilecektir. Modeli renklendirilir. Model ışıklandırır. Modeli hareketli olarak görüntüler.

CFA 208 Görsel Anlatım I (Visual Expression) (2-2-3)
Temel kurgu yaklaşımlarını açıklayabilecektir. Kurgunun temel ilkelerini tanımlar. Kurguda temel düzenleme yöntemlerini tanımlar. Filmlerinde kurgunun temel düzenleme yöntemlerini ve kurgunun temel ilkelerini uygulayabilecektir. Sahnelerinde oyuncu düzenlemelerini kurgular. Oyuncu düzenlemesine uygun kamera düzenlemesini kullanır. Sahnenin ritmine uygun temel kurgusal ilkeleri uygular. Filmini uygun bir ortama aktarıp sunabilecektir. Filmini sunar. Sunuş sonrası eleştiri ve önerilere göre yeniden düzenler.
 

IV. YARIYIL

CFA 201 Öykü Geliştirme (1-2-2)
Öykü anlatımının temellerini ve daha özel bağlamda da senaryo içindeki öykü anlatımının temellerini bilecektir. Bu öyküler altında yatan eski mitik yapılar üzerinde durarak öğrencilere Kavramaları sağlanacaktır.

CFA 203 Senaryo Yazımı II (2-1-3)
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Senaryo yazımının esaslarını ve başlıca aşamalarını belirleyebilecektir. Uzun metraj senaryo yazarlığı becerileri edineceklerdir Senaryo yazımının karakter oluşturma, diyalog yazımı ve uyarlama gibi unsurlarına ilişkin uygulamalı beceriler edineceklerdir Senaryo yazımının başka dallarına ait beceriler geliştirebileceklerdir. Bir filmi senaryosuna ve dramatik yapısına göre değerlendirebileceklerdir. Farklı film endüstri, tür ve yaklaşımlarına ait senaryolar arasındaki farkları tartışabileceklerdir.

CFA 205 Çizgi Film I (2-2-3)
Klasik(cell) canlandırma tekniklerini açıklayabilecektir. Zamanlama ve hız oluşturma yöntemlerini tanımlar. Hareket esnekliği oluşturma yöntemlerini tanımlar. Hareket senkronu oluşturma yöntemlerini tanımlar. Canlandırmalarını, klasik(cell) canlandırma tekniklerini kullanarak,uygulayabilecektir. Canlandırmanın zamanlama ve hız düzenlemesini belirler. Hareket esnekliği uygular. Hareketleri birbirlerine uyumlandırır. Tasarlanan hareketi, klasik(cell) canlandırma yöntemlerine uygun olarak, line-test sistemi içerisinde görselleştirebilecektir. Orijinal animasyon yapabilecek Canlandırmasını sunar.

CFA 207 Elektronik Görüntü II (4-3-6)
Üç boyutlu karakter modelleme yöntemlerini açıklayabilecektir. Modelleme araçlarını tanımlar. Modelleme yöntemini açıklar. Modelleme yöntemlerine uygun karakter tasarlayabilecektir. Animasyona yönelik karakteri kağıt üzerinde tasarlar. Bu karaktere uygun modelleme yöntemini belirler. Karakteri modeller. Modellenen karakter bilgisayar ortamında sunabilecektir. Modeli renklendirilir. Model ışıklandırır. Modeli hareketli olarak görüntüler.

CFA 209 Görsel Anlatım II (Visual Expression II)  (2-2-3)
Gerçeklik ve kurmaca kavramlarını açıklayabilecektir. Gerçeklik ve kurmaca kavramlarını tanımlar. Sinemada anlatı kavramını tanımlar. Geleneksel anlatıları tanımlar. Çağdaş anlatıları tanımlar. Post-modern anlatları tanımlar. Göstergebilim kavramını açıklayabilecektir. Gösterge-gösteren-gösterilen ilişkisini değerlendirir. Psikanalitik film kuramını açıklayabilecektir. Sinemada özdeşleşme kavramını tanımlar. İzlediği filmi film kuramları aracılığıyla çözümleyebilecektir.
 

V. YARIYIL

CFA 300 Çizgi Filmde Sahne Tasarımı (2-2-3)
Çizgi Film projelerinde, filminin konusuna ve türüne göre sahne tasarımında teknik anlatım yöntemlerini açıklayabilecektir. Öykü ve öyküye yönelik karakter geliştirme yöntemlerini tanımlar. Tasarlanan karakterlere uygun sahne tasarımı ve aktarımı yöntemlerini tanımlar. Kadraj, ışık ve renk aktarım yöntemlerini tanımlar. Çizimlerini, farklı çizim malzemeleri kullanarak aktarabilecektir. Karakterlerini doğru oranlarda yerleştirir. Sahnelemelerinde formların ilişkisini belirler. Karakterlerinin, sahnelemelerinin kadraj, ışık ve renk alanlarını bulur. Ortaya çıkan projeyi uygun şekilde sunabilecektir. Film için belirlediği öyküye ve türe uygun tekniği seçer. Sahne tasarımlarını sunar.

CFA 302 Çizgi Film II  (3-1-4)
Çizgi film için konu yaratma becerisi geliştirir Egzersizlerle bilinçaltı ve gözlem yeteneğini tanımlar  Çizgi filmin ön-üretim süreci kapsamında araştırma ve düzenleme becerisi geliştirir. Anlatmaya değer ölçütlü konu tasarlar. Uygulamalarla bulduğu konuları sınıf ortamında görüş alışverişi ve eleştiri ile besleme becerisi geliştirir . Konuyu işlemek için elde ettiği sonuçları bir araya getirir. Çizgi filmde konu işleme ve uygulama yöntemlerini tanımlar. Konuyu görsel ifade yöntemlerini tanımlar Uygulamalı olarak zaman ve taslak bütünlüğünü test eder. Tasarım zenginleştirme çalışmaları yapar. Yaptığı çizim ve araştırmaları kurgulayarak sunum hazırlıklarını tamamlar. Çalışma verilerini düzenler ve sunar Sınıf ortamında ön sunum yapar, aldığı geri bildirimleri değerlendirir Uygulamalarla ilgili son düzenlemeleri yapar Dönem boyu yaptığı çalışmaları sadeleştirir, kurgular ve sunar. 

CFA 304 Sayısal Kurgu I (3-1-4)
Tasarımlarda dijitalteknik anlatım yöntemlerini açıklayabilecektir. “After Effects”video tasarım programının genel yapısını tanımlar. Bilgisayar ortamına aktarılan video ve grafikleri birleştirmeyi tanımlar. Video ve grafikleri üzerinde sayısal işlem yapmayı tanımlar. Video ve grafikler üzerinde effect uygulamalarınıtanımlar. TasarımlarınıMetin,görsel ve işitsel teknik anlatım elemanlarını kullanarak uygulayabilecektir. Görsel ve işitsel malzemelerin çekim ve çizimlerini yapar. Bir araya getirdiği malzemeleribilgisayar ortamında düzenler ve işler. Oluşturulan Video yu sunum öncesi render eder . Elde edilen çıktıyı video formatında CD yada DVD olarak sunar.

CFA 306 3B Modelleme ve Doku Kaplama (4-3-6)
Üç boyutlu karakter donanım yaklaşımlarını açıklayabilecektir.

CFA 308 2 Boyutlu Bilgisayar Animasyon I (2-2-3)
2 boyutlu tasarımın temel öğeleri ve kavramları etrafında görsel düşünme ve tasarımlama becerilerinin edinilmesini sağlamaktır. Elementer birimlerin,  “kompozisyon”, “form”, “doku”, “boşluk”, “doluluk” gibi 2 boyutlu tasarımın temel öğeleri çerçevesinde kurgulanmalarını içerir.
 

VI. YARIYIL

CFA 301 Çizgi Film Tasarımı (2-2-3)
Çizgi Film projeleri geliştirebilecek, projelerinde, filminin konusuna ve türüne göre anlatımına hizmet edecek teknik anlatım yöntemlerini açıklayabilecektir. Öyküsünü ve konusunu geliştirme yöntemlerini tanımlar. Belirlediği hikayeye uygun aktarım yöntemlerini tanımlar. Kadraj, ışık ve renk aktarım yöntemlerini tanımlar. Filminin proje sunumunu farklı çizim malzemeleri kullanarak aktarabilecektir. Sahnelemelerini doğru zamanlama ile yerleştirir. Sahnelemelerinin birbirleriyle olan bağlantılı akışını ve ilişkisini belirler. Projesinin gereği olan sahnelemelerinin kadraj, ışık ve renk alanlarını bulur. Ortaya çıkan projeyi uygun şekilde sunabilecektir. Proje için belirlediği konuya uygun sunum tekniğini seçer. Çizgi Film tasarımını sunar.

CFA 303 Çizgi Film Uygulamaları (3-1-4)
Çizgi Film projeleri geliştirebilecek, projelerinde, filminin konusuna ve türüne göre anlatımına hizmet edecek teknik anlatım yöntemlerini açıklayabilecektir. Öyküsünü ve konusunu geliştirme yöntemlerini tanımlar. Belirlediği hikayeye uygun aktarım yöntemlerini tanımlar. Kadraj, ışık ve renk aktarım yöntemlerini tanımlar. Filminin proje sunumunu farklı çizim malzemeleri kullanarak aktarabilecektir. Sahnelemelerini doğru zamanlama ile yerleştirir. Sahnelemelerinin birbirleriyle olan bağlantılı akışını ve ilişkisini belirler. Projesinin gereği olan sahnelemelerinin kadraj, ışık ve renk alanlarını bulur. Ortaya çıkan projeyi uygun şekilde sunabilecektir. 9Proje için belirlediği konuya uygun sunum tekniğini seçer. Çizgi Film tasarımını sunar.

CFA 305 Sayısal Kurgu II (3-1-4)
Tasarımlarda dijitalteknik anlatım yöntemlerini açıklayabilecektir. “After Effects”video tasarım programının genel yapısını tanımlar. Bilgisayar ortamına aktarılan video ve grafikleri birleştirmeyi tanımlar. Video ve grafikleriüzerinde sayısal işlem yapmayıtanımlar. Video ve grafikler üzerinde effect uygulamalarınıtanımlar. TasarımlarınıMetin,görsel ve işitsel teknik anlatım elemanlarını kullanarak uygulayabilecektir. Görsel ve işitsel malzemelerin çekim ve çizimlerini yapar. Bir araya getirdiği malzemeleribilgisayar ortamında düzenler ve işler. Oluşturulan Video yu sunum öncesi render eder . Elde edilen çıktıyı video formatında CD yada DVD olarak sunar.

CFA 307 3B Bilgisayar Animasyon  (4-3-6)
Üç boyutlu hareketlendirme yöntemlerini açıklayabilecektir. Hareketlendirme araçlarını tanımlar. Hareketlendirme yöntemini açıklar. Üç boyutlu karakterlerin hareketlendirmelerini tasarlayabilecektir. Karakter animasyona yönelik hareketler tasarlar. Oyunculuk teknilerini belirler. Karakteri hareketlendirir. Karakterlerinin hareketlerini bilgisayar ortamında sunabilecektir. Modeli hareketli olarak görüntüler.

CFA 309 2 Boyutlu Bilgisayar Animasyon II (2-2-3)
2 boyutlu tasarımın temel öğeleri ve kavramları etrafında görsel düşünme ve tasarımlama becerilerinin edinilmesini sağlamaktır. Elementer birimlerin,  “kompozisyon”, “form”, “doku”, “boşluk”, “doluluk” gibi 2 boyutlu tasarımın temel öğeleri çerçevesinde kurgulanmalarını içerir.
 

VII. YARIYIL

AİT 401 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (0-0-0)
Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı' ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu' nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu' nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet' in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır.

CFA 402 Çizgi Film Yapımı I (2-2-3)
Çizgi film teknikleri ile ilgili karar verir. Filmine fikir bulur Fikrini paylaşır ve geliştirir. Fikrini uygulamaya geçirir. Animasyonu gerçekleştirir Sahne tasarımı ve karakter tasarlar Film tekniğine uygun hareketlendirme çalışması yapar ve test eder. Hareket, arka plan ve zamanlama kurgusunu test eder. Filmini uygun medya ortamında sunar Filminin hareket, zaman ve arka plan uyumunu renklendirerek test eder. Filmini sunar.

CFA 404 Bilgisayarla 3 Boyutlu Animasyon Üretimi I (4-4-6)
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Öğrenci, 3D ortamda dijital çizim yapabilecektir. Öğrenci, 3D ortamda dijital boyama yapabilecektir. Öğrenci, 3D modelleme tekniklerini uygulayabilecektir. Öğrenci, 3D modellere doku ve ışık ekleyebilecektir. Öğrenci, 3D modellere özel efektler ekleyebilecektir. Öğrenci, 3D modellerden animasyon oluşturabilecektir.

VIII. YARIYIL

AİT 401 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (0-0-0)
Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.

CFA 403 Çizgi Film Yapımı II (2-2-3)
Çizgi film teknikleri ile ilgili karar verir. Filmine fikir bulur Fikrini paylaşır ve geliştirir. Fikrini uygulamaya geçirir. Animasyonu gerçekleştirir Sahne tasarımı ve karakter tasarlar Film tekniğine uygun hareketlendirme çalışması yapar ve test eder. Hareket, arka plan ve zamanlama kurgusunu test eder. Filmini uygun medya ortamında sunar Filminin hareket, zaman ve arka plan uyumunu renklendirerek test eder. Filmini sunar.

CFA 405 Bilgisayarla 3 Boyutlu Animasyon Üretimi II (4-4-6)
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Öğrenci, 3D ortamda dijital çizim yapabilecektir. Öğrenci, 3D ortamda dijital boyama yapabilecektir. Öğrenci, 3D modelleme tekniklerini uygulayabilecektir. Öğrenci, 3D modellere doku ve ışık ekleyebilecektir. Öğrenci, 3D modellere özel efektler ekleyebilecektir. Öğrenci, 3D modellerden animasyon oluşturabilecektir.