Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Öğrenim Dili: Türkçe
Öğrenim Süresi: 4 yıl örgün eğitim

Amaç
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Kuzey Kıbrıs’ta ilk olup, Türkiye’nin sayılı çizgi film-animasyon bölümleri arasında yer almaktadır.

  • Bugün çizgi film sanatçısı için en önemli gelişme, çağımızın hızla değişen toplumu içerisinde kendisine ”meslek” olarak bir yer bulmasıdır.
  • YDÜ Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, bu alandaki sosyo-ekonomik örgütlenmeyi destekleyen bir tutumu benimsemiştir. Böylece bu sanat dalının eğitimini vermenin yanında, onu bir meslek dalı hâline getirme sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır.
  • Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış tasarımcı tipinden çok, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı ve iletişim tasarımcısı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
  • YDÜ Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilirler.

Hedef
Bugün çizgi film sanatçısı için en önemli gelişme, çağımızın hızla değişen toplumu içerisinde kendisine ”meslek” olarak bir yer bulmasıdır. Bölüm, bu alandaki sosyo-ekonomik örgütlenmeyi destekleyen bir tutumu benimsemiştir. Böylece Çizgi Film Bölümü, bu sanat dalının eğitimini vermenin yanında, onu bir meslek dalı hâline getirme sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır. Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış sanatçı tipinden çok, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilirler.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; bilişim ve iletişim sektörünün, reklam ajanslarının, kurumsal iletişim departmanlarının her biriminde hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, etik değerlere bağlı, dünya ve özellikle de ülke gerçeklerinin farkında olan ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmış Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden mezun iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Diploması

Mezuniyet Koşulları
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nde öğrenciler mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmekle yükümlüdürler. Toplam 240 AKTS(ECTS) ile mezun olmaktadırlar.

Mezunların İş Olanakları
Bu programda öğrenciler teorik destekli uygulama ağırlıklı ders müfredatıyla eğitim alacaklardır. Çizgi Film ve Animasyon lisans programında öğrencilerin çalışma alanlarını öğretim elemanlarıyla tanımaları sağlanacak, bu bağlamda akademik çalışmalar, İletişim bilimlerinin temel dersleriyle birlikte desteklenecektir.

Çizgi Film ve Animasyon sektöründe konusunda uzman, yetkin, etkili/bilgili genç ve dinamik elemanlara  duyulan gereksinim ihtiyacı artarak devam etmektedir. Eksikliği duyulan, çok yönlü yetişmiş teknoloji uzmanı, yaratıcı/üretici özelliğini bir arada taşıyan, bilimsel ve uygulamalı bilgiyle donatılmış öğrenciler bu alandaki boşluğu dolduracak biçimde iletişim, teknoloji ve dijital medya formasyonlarıyla donatılacak; böylece mezunlar Çizgi Film ve Animasyon alanında iş olanağı bulabileceklerdir.

Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonunda

2B Animatör, 3B Animatör,

Karakter Tasarımcısı,

Görsel Efekt Uzmanı,

Modelleme Uzmanı,

Rigging Uzmanı,

İllüstratör,

Karikatürist,

Sanat Yönetmeni,

Storyboard Sanatçısı, 

Mekan tasarımcısı gibi pek çok alanda  kariyerlerini sürdürürler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nden başarı ile mezun olan öğrenciler, alanlarıyla ilgili herhangi bir kurumda yüksek lisans ve doktora yapma hakkına sahiptirler.

Program Etkinlikleri
Öğrenciler İletişim Fakültesi bünyesi altında yapılan tüm fakülte etkinliklerinin yanı sıra kendi alanlarına özgü ve Görsel İletişim ve Tasarım bölümü ile birlikte düzenleyecekleri yıl içerisinde çeşitli sergi, konferans, söyleşi vb. etkinliklerle seçtikleri meslek alanlarında daha başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Bölüm Başkanının Mesajı
Sevgili öğrenci adayları ve öğrencilerimiz,

Çizgi Film ve Animasyon disiplini günümüzde özellikle reklam, eğlence, eğitim alanlarında gerek ticari gerekse sanatsal anlamda önem kazanmıştır.  Geniş kitleler tarafından ilgi gören Çizgi Film ve Animasyon bölümü tanıtım ve reklam alanında da yaratıcı mecra görevi görmesiyle birlikte sektör için nitelikli insan kaynağının karşılanması ihtiyacı da hızla ivme kazanmıştır. Ülkemizde Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında sanat, teknoloji, iletişim eğitim ve sektör gibi farklı disiplinleri ve çalışma prensiplerini buluşturan yaklaşımıyla Çizgi Film ve Animasyon bölümü gerek akademik gerekse idari kadarosu ve fakülte bünyesinde bulunan imkanlarıyla sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve yaratıcı, yenilikçi projeler ve ekipler çıkartarak, gerek yerel gerekse de küresel düzeyde başarılar elde etmeyi amaçlamaktadır.

Hepinize Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ailemize şimdiden hoş geldiniz der, üstün başarılar dilerim.